Årsmøte 17.06.2013

Årsmøteprotokoll 17.06.2013

Årsmøteprotokoll

Den økonomiske fellesorganisasjonen Laukvik Samfunnshus SA.

Meldingsåret 2012

Årsmøtet ble avholdt den 17.06.13 kl. 20:00.

 

De fremmøtte:

 

Thomas Engberg, styret

Bjørge Kristoffersen, styret

Jan Gunnar Eilertsen, styret (representerer Teaterlaget)

Sten Hansen, styret (representerer Historielaget)

 

Paul Hansen, Arbeiderlaget           

Kenneth Sævenstad, Laukvik IL

Halvor Horn, Laukvik IL

 

Hedvig Mandal, Valgkomiteen 

Elin Åsheim (kandidat som ny sekretær)

 

 

 

 

 

 

  1. 1.     Åpning

Styreleder Thomas Engberg ønsket velkommen. 

 

  1. 2.     Konstituering

 

 Forslag fra salen:

 

-         Valg av møteleder- Thomas Engberg

-         Valg av referent- Jan Gunnar Eilertsen

-         Valg av to til å skrive under protokollen

               – Kenneth Sævenstad og Halvor Horn

Forslagene ble enstemmig valgt.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

 

 

  1. 3.     Beretning for 2012

      Beretning ble lest opp av møteleder.

Vedtak: Beretningen for 2012 godkjent.

 

  1. 4.     Regnskap  2012

 

Regnskapet ble lagt frem av møteleder.

 

Vedtak: Regnskap 2012 ble godkjent. Årsmøtet godkjenner at planlagte avsetning på kr. 50.000.- (jmf. budsjett 2012) ikke gjennomføres for regnskapsåret 2012.

 

 

 

 

  1. 5.     Budsjett 2013

 

Budsjett 2013 med forklaring av postene, ble lagt frem av leder.

 

 Vedtak: Budsjett 2013 ble godkjent. (Budsjettet legges frem uten forslag til planlagt avsetning.)  

 

 

 

  1. 6.     Innkommende saker

 

Ingen innkommende saker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1. 7.      Valg

 

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av representant fra valgkomiteen.

 

Vedtak: Valgkomiteen innstilling ble enstemmig valgt.

 

  1. Leder.                   Tommas Engberg (velges for 1 år)

n. leder                Jan Gunnar Eilertsen (velges for 2 år)

Sekretær             Elin Åsheim (velges for 1 år)

Kasserer              Sten Hansen (velges for 2 år)

Styremedlem     Bjørge Kristoffersen (ikke på valg i år)

 

1.varamedlem   Stein Knutsen (velges for 1 år)

2.varamedlem   Line H. Angelsen(velges for 1 år)

3.varamedlem   Roy Kenneth Lind (velges for 1 år)

 

Revisor:               Konrad Hauge (velges for 1 år)

 

Valgkommitee   Hedvig Mandal (velges for 1 år)                                                                                                              

                              Trude Lind (velges for 1 år)

                              Henry Delp (velges for 1 år)

 

 

 

Referent:  Jan Gunnar Eilertsen

 

 

Underskrift:  Kenneth Sævenstad                                Halvor Horn