Fotoalbum fra byggingen

Her er bilder fra byggestart til åpningen av samfunnshuset samt noen bilder fra asfalteringen i 2010.
Alle bildene er tatt av Per Pettersen utenom de to flyfotoene som er tatt av Lars/Monica Vigdal.