Utleier og vaktmester

Kontaktinfo til utleier og vaktmester

Utleier:Sten Hansen,mob 90509675,Epost stenh2@online.no

Vaktmester:Sten Hansen