Styremedlemmer med kontaktinfo

Styrets leder : Ann-Jorun Olsen         mob 90934667    

Kasserer       : Marit Sliper                 mob 41653217

Sekretær      : Eirin Holmgren            mob 94185887

Styremedlem: Rune Rasch                 mob 45100220

Styremedlem: Bjørge Kristoffersen    mob 92853321