Historien om Laukvik Samfunnshus

Laukvik Samfunnshus er bygget og prosjektet som virkelig har satt Laukvik-samfunnet med sine ca 500 innbyggere på kartet, langt utover kommunegrensene.

Forsamlingslokalet er i sin helhet bygd av lokalbefolkningen på dugnad, hvor det har vært nedlagt et arbeid på anslagsvis mellom 12-16 000 arbeidstimer i en 18 måneders periode. Prosjektet har vært samlende, trivselsfremmende og det har skapt enorm entusiasme for eget lokalsamfunn.

Laukvik Samfunnshus er vårt bevis på at vi er et livskraftig samfunn i vekst, med en optimisme og et samhold man sjelden finner igjen…
Det hele startet i 1997. Det var allment kjent at tilstanden på ”det gamle” ungdomshuset var dårlig, og led av stort forfall som bare hadde bygd seg opp over flere år. Men ingenting skjedde, før det var en fire fem personer som tok initiativ, og innkalte bygdas befolkning til folkemøte. Tema var ”redningsaksjon for ungdomshuset”. Det var vel først da man ble klar over hvor elendig forfatning ”huset”, som vi kalte det, var i. Det var bokstavelig talt i ferd med å råtne på rot, hvis det ikke ble iverksatt straks tiltak. Og det var da, som nevnt, det hele startet, - høsten i 97.

Ildsjelene som hadde tatt initiativet til redningsaksjonen, hadde i forkant av møte drøftet alternative tiltak for å berge forsamlingslokalet vi hadde i bygda. Disse ble av deltakerne på folkemøtet oppnevnt og valgt som interim styre for å få i gang prosessen.

Det var ingen enkel jobb som ventet. Kassen var bunnskrapet, ingen forsikring på huset, strømmen skulle stenges, pipen var blåst ned osv osv. Men styret gjorde jobben de hadde påtatt seg, de fikk samlet inn penger til å få huset i en såpass forfatning at det fortsatt kunne brukes, men ønsket var å få det oppgradert på flere områder og også å unngå at det ble stengt av ulike tilsynsmyndigheter. Det ble nedlagt et betydelig og grundig arbeid i å få kartlagt hva man måtte gjøre med huset, flere løsninger ble utredet og drøftet, men man innså fort at det ville være lite regningssvarende og umulig å få finansiering til å restaurere den bygningsmassen vi satt med.

Alternativet var nybygg og 7 lag og foreninger gikk sammen og dannet Den Økonomiske Fellesorganisasjonen Laukvik Samfunnshus.

Det ble utarbeidet et forprosjekt med en kostnadsramme på 4,1 millioner kroner, prosjektet fikk tilslutning fra samtlige lag og foreninger og vedtatt iverksatt.
Arbeidet med å få på plass finansiering startet umiddelbart etter at det var gitt klarsignal fra lag og foreninger. Det ble søkt om statlig tilskudd på 1,6 mill. fra fylket, kommunalt tilskudd på 300 tusen, lag og foreninger gikk inn med en egenandel og det lokale fiskarlaget bidro med et betydelig beløp. Det ble sendt flere hundre søknader til bedrifter om støtte til prosjektet, og et lån på 1,4 mill, hadde vi allerede fått innvilget i Folkets Hus Landsforbund på grunnlag av forprosjektet.

Det meste var avhengig av at vi fikk tilslag på søknaden fra fylket, og jubel’n sto i taket da vi endelig fikk bekreftelsen på at første del bevilgning på 400 000 kr var i boks. Finansieringsplanen var nå komplett, huset var fullfinansiert og grunnarbeidet ble satt i gang.

Optimismen var til å ta og føle på, en drøm var snart i ferd med å bli en realitet i bygda vår.

Fremdriftsplanen var ganske klar: Grunnmur, bunnledninger og plate skulle være på plass til sommeren 2004, det gikk som planlagt. Oppstart på selve bygget var planlagt til starten på august 2004, og innredning utover høsten og vinteren 05. Målet var ferdigstillelse til Laukvikdagan og NM i havfiske i månedsskiftet juni/juli 2005.

Men til tross for forhåndsløfter om byggelån og det faktum at finansieringer var på plass, var ingen lokale banker villige til å gi oss byggelån. Arbeidet med å få lånet i orden ble svært arbeidsomt, og førte til en kraftig forsinkelse på prosjektet, for uten finansieringsbevis fra banken ble ikke bygget satt i produksjon fra leverandør, forståelig nok. Kravet fra bankene førte også til en revisjon og reduksjon på budsjettet, slikt at kostnadsrammen på bygget ble nedjustert fra 4,1 mill til 3,44. De hadde liten og ingen tro på at bygget kunne realiseres med de budsjettene vi hadde satt opp. Men med kommunal bistand og garantier, lokale garantier og kausjon fra enkelt personer i lokalsamfunnet, masse hodebry og ubehag, ble endelig ett byggelån nærmest tvunget fram, og huset kunne endelig settes i bestilling – flere måneder forsinket.
Bygget ble levert i slutten av november, rundt tre måneder senere enn det vi hadde i fremdriftsplanen. Arbeidet med å reise bygget startet umiddelbart, med 2 skift 6 dager i uken. Fremdriften og dugnadsinnsatsen var eventyrlig, og forsinkelsen var nesten innarbeidet da vi tok juleferie.

Målet var fremdeles ferdigstillelse til Laukvikdagan.

Etter nyttår startet arbeidet med å tette taket, en jobb som var enormt arbeidskrevende og vær avhengig. Hovedprioriteten var å få tettet kafeen slik at arbeidet kunne startes opp innvendig, parallelt med at hoved- taket ble lagt. Første ”mønsåskanna” ble sprettet 12. Mars.

Dugnaden fortsatte med formidabel fremgang, det grunnleggende arbeidet med isolering, elektro, vvs, og avdeling av kafeen var ferdig da hoved- taket var tett 18. Mai. Da var det bare å starte samme jobben i storsalen.
Arbeide fortsatte utover våren og sommeren med dugnad 6 daga i uken, på spreng i perioder, men vi måtte bare innse at å bli helt ferdig til Laukvikdagan ikke lot seg gjennomføre. Vi klarte allikevel å komme såpass i mål at bygget kunne benyttes til arrangementet. Vi fikk presentert vår store stolthet med et knakende flott arrangement. Værgudene viste seg fra sin beste side, Laukvik Samfunnshus og Laukvikdagan som er den økonomiske ”grunnmuren” i driften av bygget, fikk den starten og markedsføringen som vi fortjente, med ca 4000 besøkende.

Laukvik Samfunnshus ble offisielt åpnet 10.11.2005, ferdigstilt, til en kostnad på ca 3,2 mill, og med ett ”overskudd” på byggekontoen pålydende kr 117 000. Dette etter innkjøp av bl.a. møblement til kr 150 000 som ikke var budsjettert, og til tross for at budsjettet som nevnt tidligere måtte nedjusteres med 660 000 kr.
Laukvik Samfunnshus blir i dag flittig brukt av bygdas befolkning, alle mulige former for private arrangementer store og små, blir naturlig lagt til lokalitetene. Der arrangeres ulike tilstelninger for allmennheten, som bl.a. offentlige fester, julemesser, 17.mai, ungdomsklubber, og det jobbes kontinuerlig for å utvide tilbudene og utnytte det potensialet som ligger i bygget.