Eiere av samfunnshuset

Huset eies av 7 lag og foreninger:

Laukvik Idrettslag

Laukvik Teaterlag

Laukvik Historielag

Laukvik Arbeiderlag

Laukvik Brass

Laukvik Fritidsklubb

Lofoten Havfiskeklubb