Laukvik Samfunnshus

Laukvikas Storstue med Matmora i bakrunnen.

Velkommen til hjemmesiden vår


Laukvikdagan 2020 er desverre avlyst pga Covid-19.