Laukvik Samfunnshus

Laukvikas Storstue med Matmora i bakrunnen.

Velkommen til hjemmesiden vår

På denne siden finner du historie,info,nyheter,arrangemang,utleiepriser og mye annet som omfatter driften av Laukvik Samfunnshus.